Gijbert Karel van Hogendorp. Grondlegger van het Koninkrijk SISO 947.3

Omschrijving:

Goede wijn behoeft geen krans! Dat geldt zeker voor dit boek van Henriette de Beaufort over Van Hogendorp. Henriette de Beaufort geeft het levensverhaal van Gijsbert Karel van Hogendorp als grondlegger van het koninkrijk der Nederlanden. Het boek is duidelijk onder invloed van de Duitse bezettingstijd geschreven. Daardoor was de auteur in staat aan te voelen wat een vaderlander als Van Hogendorp ervoer en beleefde in de Franse tijd, een eeuw eerder. Daar komt bij dat zij diepe sympathie heeft opgevat voor de man over wie het boek gaat. Bovendien geeft het een uitstekend tijdsbeeld zowel van het Nederland voor als in de Franse tijd. Zowel cultureel ontwikkelde als meer eenvoudige lezers zullen het graag lezen. Ook voor wie zich voor Koning Willem I interesseert is dit een belangrijk boek. De figuur van onze eerste koning komt in zijn verhouding tot Van Hogendorp goed uit de verf.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.