Stadscultuur in Italië tussen Renaissance en Barok SISO 994

Omschrijving:

Dit boek is een verzameling essays die voor een deel in verschillende talen tussen 1979 en 1983 zijn gepubliceerd. Na een uiteenzetting over de kenmerken van een historische antropologie wordt in de verschillende hoofdstukken getracht fenomenen van de beschreven cultuurperiode die als communicatief worden gezien te interpreteren. Dit gebeurt aan de hand van bronnen als volkstellingen, vragenlijsten van bisschoppen inzake geloofsbeleving, taalgebruik, portretten, rituelen enz. Het verschijnsel 'facade-cultuur', het belang dat wordt gehecht aan de imago van een persoon, komt telkens naar voren: de wereld als theater. De schrijver laat goed uitkomen hoe voorzichtig men bij de interpretatie van de verschillende tekensystemen te werk moet gaan. De bundel is van belang voor sociologen, antropologen, kunsttheoretici en voor de ontwikkelde leek die, tot zijn verrassing, veel zal herkennen. Het boek is prettig geschreven en vertaald. Achterin een uitgebreid notenapparaat, een uitgebreide bibliografie en een register.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.