Het schrift beschreven SISO 902.3

Omschrijving:

Aanvankelijk werd hetgeen men wilde 'onthouden' vastgelegd door middel van tekeningen. Veel later pas ontstond er behoefte aan 'schrift', vooral ten behoeve van een 'boekhouding'. Het eerste schrift bestond uit een reeks kleine tekeningetjes, die bepaalde begrippen voorstelden, later gevolgd door eenvoudiger 'pictogrammen', om vervolgens via het 'spijkerschrift' uit te monden in reeksen schrifttekens. Ons alfabet (26 letters) is daar, evenals het Chinese schrift (ruim 500 karakters), een voorbeeld van. Oorspronkelijk werd het schrift uitsluitend met de hand vermenigvuldigd (gekalligrafeerd) en pas na de uitvinding van de boekdrukkunst kreeg het een grotere verspreiding. In dit prachtig uitgevoerde boekje wordt het 'schrift' vanaf z'n primitiefste vorm tot op heden beschreven, waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan z'n 'ontcijferaars'. In een aanhangsel voorts een en ander over typografie, kalligrafie en muziekschrift. Het omslag toont het Chinese karakter voor 'penseel', samen met andere illustraties. Mooie kleurenfoto's, literatuuropgave, fotoverantwoording en alfabetisch register.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.