Mens medemens maatschappij SISO 303.4

Omschrijving:

Maatschappijleer voor havo en vwo.

Primair als schoolboek (havo en vwo) bedoelde uitgave, die evenwel als studieboek plaatsing in een openbare bibliotheek waard is. Enige van de auteurs van de bekende geschiedenismethode "Novem" hebben zich gezet tot het schrijven van dit boek. Zij hebben daarbij enkele van de basisprincipes uit hun andere werk kunnen benutten. Voorop staat daarbij dat men in staat is de verworven kennis en houding toe te passen in het leven van alledag. In een niet opzettelijk 'gladde' stijl, bedoeld om 'denkend te lezen', poogt men - op basis van een inmiddels beproefd te noemen driedeling van de stof - dit ideaal te verwezenlijken. Aanbevolen.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.