Het oog in de storm. Wegwijs in de filosofie. Handboek 2 SISO 110

Omschrijving:

De belangstelling voor filosofie is de laatste jaren sterk toegenomen, ook op scholen. Met het oog daarop heeft de filosofe Ellen Geerlings een leergang voor het vak filosofie op HAVO- en VWO-niveau ontwikkeld.

Het oog in de storm behandelt de leerstof uit alle kerndomeinen die door de Stichting Leerplan Ontwikkeling zijn omschreven. Geerlings doet dat gedegen, helder en op toegankelijke wijze. De twee rijk geïllustreerde handboeken zijn ook geschikt als naslagwerk. Uitgangspunt is de vraag: wat maakt ons tot mens? Aan de hand van voorbeelden leert Het oog in de storm hoe men kan filosoferen, maar ook hoe filosofie als vakgebied is opgebouwd. Tal van belangrijke filosofen worden besproken en vele kernthema's komen aan bod.

Handboek 2 bevat de modules
Ethiek, Sociale & Politieke filosofie, Cultuurfilosofie en Antropologie.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.