Spectrum/Sijthoff atlas van de Nederlandse marktsteden SISO 622.8

Omschrijving:

Deze atlas opent met een uitgebreid inleidend hoofdstuk over het ontstaan en de ontwikkeling van het marktwezen en van marktsteden in Nederland, en over de verschillende soorten markten en hun functies. Dit wordt gevolgd door een atlasgedeelte, dat bestaat uit korte, o.a. met plattegronden geïllustreerde beschrijvingen van markten en daarmee verbonden gebouwen in 35 representatieve Nederlandse marktsteden. Leo Noordegraaf geeft een helder, informatief overzicht van de geschiedenis van markten en marktsteden in ons land. M.n. het inleidende deel is bijzonder goed en zou behalve door geïnteresseerden ook gebruikt kunnen worden door leerlingen uit de hoogste klassen havo en vwo, o.a. ter voorbereiding van werkstukken. Het geheel is zeer royaal en uitstekend geïllustreerd (kleur en zwart-wit). De omslagillustratie is een reproductie van de Blaeu-kaart van Alkmaar.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.