...tot der kinderen selffs profijt.. een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam SISO 451.1

Omschrijving:

In dit boek worden het ontstaan en de ontwikkeling van het Rotterdamse schoolsysteem beschreven. In grote lijnen is deze geschiedenis exemplarisch voor het totale Nederlandse schoolsysteem. De periode vanaf 1200 wordt in een viertal tijdvakken onderscheiden. Steeds blijkt de grote wederzijdse relatie tussen onderwijs en maatschappij. Een van de belangrijkste taken van de school is de overdracht van waarden en normen. Deze identificatiefunctie van de school wordt steeds benadrukt, net als de (intellectualistische) onderwijsinhouden. De goed gedocumenteerde tekst geeft veel feiten, maar laat zich prettig lezen. Het boek telt een groot aantal illustraties. Een leuk bezit voor allen die zich bij het (Rotterdamse) onderwijs betrokken weten, of meer in het algemeen belangstelling hebben voor cultuurgeschiedenis.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.