Forum Basisboek Klassieke Culturele Vorming SISO 485.8

Omschrijving:

Dit basisboek Klassieke Culturele Vorming is voor het gelijknamige nieuwe vak in 4 havo en vwo geschreven door Caroline Fisser, vakdidactica aan de VU, en Ton Jansen, leraar klassieke talen aan het gymnasium van Haarlem. Het is een goed geschreven, informatief boek geworden, te gebruiken als basisboek bij themaboeken als `Het paleis op de Dam'*. Zeven thema's worden uitgewerkt: de antieke verhalen en verteltechniek (aan de hand van de Trojaanse Oorlog), tragedie en komedie, Griekse en Romeinse kunst (beeldhouwkunst, bouwkunst en schilderkunst), receptie-geschiedenis, filosofie en religie, en een beknopt historisch overzicht. Hoofdstuk 8 geeft praktische aanwijzingen bij de opdrachten voor de leerlingen. Het boek is rijk geïllustreerd, waarbij de plaatjes meer zijn dan alleen illustraties. Zoveel thema's in een boek kan alleen als de tekst vrij beknopt gehouden is; toelichting en verdieping door de leraar zijn dan ook onontbeerlijk.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.