Bedreigde plantenwereld SISO 584

Omschrijving:

Een uitgave van Het Wereld Natuur Fonds Nederland
Planten zijn de basis van alle voedselketens. Verdwijnt er een plantensoort, dan is daarmee het lot bezegeld, van een of meer diersoorten. Planten sterven uit door ontginning, exploitatie van natuurgebieden en verzamelen (vaak uit puur winstbejag). Milieuvervuiling heeft vaak veel invloed. Bepaalde streken of gebieden zijn kwetsbaarder dan andere. Het sterke van dit boek is, dat het niet over algemeenheden gaat, maar bij voorbeelden steeds die ene speciale soort er uit licht: je ziet wat je gaat missen. Het trieste is, dat wat er gebeurt, vrijwel nooit het handelen uit zelfbehoud is, (zoals bij natuurvolken), maar vaak uitsluitend grove onnadenkendheid. Er worden suggesties gegeven voor bescherming. Er zijn lijsten van beschermde soorten en adressen van instanties. W.N.F.: proficiat met deze fraai geillustreerde wakker-schudder.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.