Dieren als bouwmeesters en andere verbluffende prestaties van dieren SISO 594

Omschrijving:

Het boek heeft als ondertitel: en andere verbluffende prestaties van dieren. De ecoloog Allaby beperkt zich inderdaad niet tot de technische prestaties van dieren. Veel meer houdt hij zich bezig met de invloed die dieren op hun omgeving uitoefenen: mieren die bladluizen of rupsen houden als ware het vee, het gebruik van werktuigen door vogels om voedsel te verwerven dat anders onbereikbaar is enz. Zelfs beschrijft de auteur organismen die geen dieren zijn, maar bijvoorbeeld stikstof vastleggen of metaalzouten ontleden, bacterien dus. Dieren als bouwmeesters zijn in het boek b.v. de stekelbaars die zijn nest bouwt, prairiehonden die in hun kolonies in holenstelsels leven, e.d. De prettig leesbare stijl en de beschreven voorbeelden maken het boek samen met de vele foto's (voor ongeveer de helft in kleur, de rest in zwart-wit) tot een voor velen interessant geheel.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.