Beken en rivieren. Dieren in het wild SISO 596.8

Omschrijving:

Recensie
Hoewel niet onjuist, belooft de titel meer dan het boek waarmaakt, en dekt hij bovendien de lading niet geheel. Een uiterst beperkte en willekeurige selectie van diertypen omvat nijlpaard, bever, waterhoen, zalm, otter, vogelbekdier, ijsvogel en leguaan. De laatste diergroep komt, zoals terecht in de tekst wordt vermeld, vooral in bomen en struiken voor, en is derhalve geen waterdier (m.u.v. de zijdelings genoemde zeeleguaan). Over genoemde dieren (en hun naaste verwanten) wordt volgens een strak patroon correcte informatie gegeven in begrijpelijke bewoordingen over de leefwijze, verspreiding, kenmerken en beïnvloeding door de mens (meest ongunstig). Vele mooie kleurenfoto's, verzorgde lay out, vrij kleine letter. Helaas zonder index en/of verklarende woordenlijst. Fraai plaatwerk voor natuurliefhebbers.

1993

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.