Zorg voor lichaam en geest SISO 601

Omschrijving:

Een algemeen overzicht behandelt de kwestie geest en stof, ziel en lichaam. De opvattingen hierover, gestoeld op filosofische ideeën en de joods-christelijke religie, waren aan sterke veranderingen onderhevig en varieerden van het volledig ontkennen van enig onderscheid tot een volledig dualisme met suprematie van de een over de ander. De inhoud bestaat verder grotendeels uit een achttal thema's: een beschrijving van de klassieke badhuizen met faciliteiten voor onderricht en lichaamsverzorging; de geneeskunde in Andalusië/Zuid-Spanje, een mengeling van Grieks-Romeinse en Arabische geneeskunde; de grote epidimieën; de ontdekking van de anatomie; hongersnood en het veranderde voedingspatroon; de waanzin; de Lepra; de geneeskunde en de volksgeneeskunst in de negentiende eeuw. Er is een aantal illustraties opgenomen die het leven van deze tijd in beeld brengen en een historische kroniek. Het boek is geschreven door medewerkers van vooraanstaande instituten uit geheel Europa. Het is bedoeld voor een breed publiek en munt uit door een rijkdom aan illustraties.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.