Wereldgeschiedenis van de kunst SISO 701.1

Omschrijving:

Aan de hand van de bekendste en meest gewaardeerde voortbrengselen van schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur wordt de ontwikkeling van de westerse beeldende kunst beschreven als een reeks elkaar opvolgende stijlen: van de prehistorie via Egypte en Mesopotamie tot het Amerikaanse heden. De niet-westerse kunstvormen worden in een kort nawoord vermeld. Als studieboek biedt het een zeer waardevol en tamelijk compleet overzicht van de algemene kunstgeschiedenis. Op enkele kleine toevoegingen na is de tekst ongewijzigd gebleven. De nieuwe editie heeft meer foto's, een duidelijker indeling en door toevoeging van vergelijkende overzichten, geillustreerde chronologische tabellen, een verklarende woordenlijst en een uitleg over bouwkundige tekeningen een populairder uiterlijk. De bibliografie is bijgewerkt.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.