Kunstschatten van Europa SISO 701.1

Omschrijving:

Wentinck, kunsthistoricus en -criticus, geeft, na een korte voorgeschiedenis, een summier beeld van de kunstuitingen in Europa vanaf de Griekse tot en met de hedendaagse. Zijn persoonlijke voorkeur speelt een grote rol, zodat b.v. de Kretenzische kunst wegvalt en over het algemeen de schilderkunst een vooraanstaande plaats inneemt ten koste van de architectuur. De elf hoofdstukken zijn onderverdeeld naar streek, beinvloeding, werkelijkheidszin, techniek, kunstenaars, stijlvormen, genres en maatschappelijke veranderingen. In de epiloog praat de auteur over de zin van de kunst. Ondanks de indelingen is het een doorlopend verhaal, dat een overvloed van gegevens verstrekt, zodat men zich af moet vragen of een leek daaruit de kenmerken van stijlen kan afleiden, temeer omdat enerzijds niet afgebeelde werken beschreven worden en anderzijds omdat men de vele kleurafbeeldingen, die vaak niet bij de tekst staan waar ze besproken worden, zelf op moet zoeken. Met register, een bibliografie ontbreekt.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.