Kreta en Mykene SISO 704.3

Omschrijving:

Dit boek laat, uitgaande van archeologische gegevens, de essentie zien van die even reële als onvatbare dubbelwereld van de Minoïsch-Mykeense beschaving, die in de schemering der vroegste geschiedenis verborgen ligt.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.