Kunstgeschiedenis der Nederlanden Deel III SISO 706

Omschrijving:

Van het einde van de zestiende eeuw tot onze tijd in Zuid-Nederland.
1956

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.