Het Romeinse rijk SISO 704.4

Omschrijving:

Deel uit de ongewijzigde herdruk van de vijftiendelige serie (oorspronkelijk tussen 1961-1969 verschenen, als Kunst der Wereld en Kunst van Europa) over de kunstgeschiedenis van vele landen en tijdperken.
Elk deel geeft een verantwoord beeld van de beschreven periode of het land waarbij aandacht wordt geschonken aan alle facetten van de cultuur en de achtergronden daarvan. Voorzien van veel kleurenillustraties, overzichtskaarten af en toe verklarende woordenlijsten, tijdstabellen en registers. De moeilijkheidsgraad van deze uitgaven is zodanig dat voorkennis op de beschreven terreinen noodzakelijk is. De delen zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.