Twee miljoen jaren beschaving SISO 905

Omschrijving:

In dit populair-wetenschappelijke boek (met de nadruk op populair) wordt 'opstelsgewijs' 2 miljoen jaar menselijke kultuur beschreven. Achtereenvolgens: de prehistorie, de grote beschavingen in chronologische volgorde tot op heden, resultaten van de menselijke geest en de geschiedenis in een notedop van alle landen ter wereld in alfabetische volgorde. De goede leesbaarheid en de schitterende illustrering kunnen niet verhullen dat de geesteswetenschappen er bekaaid afkomen: marxisme, socialisme e.d. komen in het register niet voor, in de tekst nauwelijks. De tekst is bijgewerkt tot 1977. Voor een eerste kennismaking echter heel geschikt.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.