Basismodel voor methodisch hulpverlenen in het maatschappelijk werk SISO 321.3

Omschrijving:

In de tweede druk van het theorieboek over de eclectisch-integratieve methode van het maatschappelijk werk benadrukt de auteur (docent MWD) inventiviteit, vrijheid en niet-verstarring als kenmerkend voor het eclectisch werken naar een vernieuwde kijk op de totale professie. In deze geactualiseerde en met betrekking tot vorm, inhoud en stijl aangepaste druk wordt door middel van de maatschappelijke dimensie de hulpverlening als kritisch-reflectieve praktijk uitgewerkt. Tevens zoekt de auteur aansluiting bij het 'competentiecomponent' en de aandacht voor beleid in het Landelijk Opleidingsprofiel. In de veelal geherformuleerde tekst werd nieuwe vakliteratuur verwerkt en zijn de verwerkingsopdrachten zo nodig voorzien van een casus. De literatuurlijst van dit voor opleiding en praktijk van het maatschappelijk werk uiterst nuttige boek werd geactualiseerd en voorzien van een register.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.