Privacy op scholen en in multidisciplinaire zorgteams SISO 323

Omschrijving:

Met welke regelgeving heb ik te maken als ik gegevens van leerlingen verwerk en eventueel uitwissel met andere organisaties?
Moet ik als school altijd toestemming vragen aan de wettelijk vertegenwoordigers of de leerling als ik persoonsgegevens van de leerling aan een derde verstrek?
Heb ik de plicht om betrokkenen te informeren over de gegevensverwerking? En zo ja, wat, wanneer en hoe moet ik informeren?
Wat is toestemming? Moet dat schriftelijk en kan dat ook bij de inschrijving op school gevraagd worden?
Wat is het anoniem bespreken van een leerling?
Wat is een dossier en wat zijn persoonlijke werkaantekeningen?
Valt mondeling overleg ook onder de Wet bescherming persoonsgegevens?

In dit boek zijn de 40 meest gestelde vragen over privacy op scholen en in multidisciplinaire zorgteams opgenomen. Het boek is op initiatief van het Landelijk Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (LCOJ) van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn in het kader van Operatie Jong tot stand gekomen.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.