MONITOR Leerlingenzorg en zorgadviesteams in het V.O. SISO 323

Omschrijving:

Uitgave van Het Landelijk Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (LCOJ)

Verslag van onderzoek naar de leerlingenzorg en zorg- en adviesteams (ZAT's) in het voortgezet onderwijs in Nederland.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.