Het palet van de psychologie SISO 414

Omschrijving:

Stromingen en hun toepassingen in de hulpverlening

Aan sociaal-agogische en verpleegkundige opleidingen wordt veel aandacht besteed aan theoretische stromingen in de psychologie. Dat is niet verwonderlijk, want veel methoden die gedoceerd worden hebben hun wortels in die psychologie theorieën. In dit boek beperkt de auteur zich echter niet tot het bespreken van een aantal hoofdstromingen: hij verdedigt de visie dat menselijk gedrag complex is en dat in de loop der tijd verschillende theorieën zijn ontstaan die (delen van) menselijk gedrag begrijpelijk proberen te maken. Maar elke theorie heeft haar sterke en zwakke kanten.
De hulpverlener zal in zijn (toekomstige) praktijk vaak in situaties verkeren waarin hij kennis van meerdere stromingen nodig heeft. Bovendien zal hij ook moeten leren motiveren welk theoretisch referentiekader in welke situatie de voorkeur verdient: hij moet dus in staat zijn om de verschillende stromingen met elkaar te vergelijken. De auteur behandelt een tweetal indelingen waarop stromingen te vergelijken zijn: het mensbeeld en de verhouding tot het biopsychosociale model uit de algemene systeemtheorie.
Het palet van de psychologie biedt de (aanstaande) hulpverlener niet alleen de mogelijkheid om de belangrijkste psychologische stromingen met elkaar te vergelijken, maar verbindt die ook direct aan de hulpverleningspraktijk.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.