Suicide bij jongeren SISO 418.7

Omschrijving:

In reactie op de sterke toename van suïcide en pogingen daartoe in ons land onder jongeren zijn er de afgelopen jaren tal van activiteiten voor preventieve hulpverlening ontwikkeld. 'Suïcide bij jongeren' geeft een overzicht hiervan. De auteurs tonen aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden aan, hoe op verschillende plaatsen kan worden ingegrepen in processen die het ontstaan en voortbestaan van suïcideproblematiek bepalen. Daarnaast beschrijven een aantal mensen met ervaring - onder wie een voormalige suïcide jongeren, een nabestaande en een hulpverlener - op grond van hun persoonlijke betrokkenheid over gebeurtenissen, inzichten en gevoelens van hoop en teleurstelling. In deze ervaringsberichten is de behoefte te lezen aan meer specifieke deskundigheid in de omgang met suïcideproblematiek. De auteurs trachten met dit boek in deze behoefte te voorzien.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.