De zondebok in de klas SISO 419.3

Omschrijving:

In deze studie wordt het fenomeen van de Zondebok in de klas beschreven; ontstaan, achtergronden en groepsinvloeden komen uitgebreid aan de orde. Het boek besluit met suggesties en oefen-opdrachten om dit verschijnsel aan te pakken, waardoor het een leerboekachtig karakter krijgt. Alle aspecten die in de theorie aan de orde zijn geweest komen terug als preventie-opdrachten en als maatregelen die in de groep worden genomen. Zo wordt gelet op vormgeving van samenwerking en wordt gewerkt aan positieve groepsnormen. Zo is een boek ontstaan met goede praktische gebruikswaarde. Er worden veel praktijkgevallen behandeld zodat de lezer zich een helder beeld kan vormen van het fenomeen "zondebok". In een nawoord komt het schoolbeleid aan bod. Een literatuurverwijzing en een uitvoerig notenregister maken het boek goed toegankelijk en informatief. Zeer aan te bevelen voor lerarenopleidingen en opleidingen van groepsleiding in de jeugdhulpverlening.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.