Leren Leren SISO 453

Omschrijving:

Leren Leren houdt een aantal zaken in:
- plannen op zowel lange- als korte termijn
- verwerken en leren van lesstof
- het maken van repetities en schoolonderzoeken

Daarbij is het voor elke leerling en zijn ouders van belang om de zwakke punten bij het studeren te ontdekken.
Dit boekje bevat daarvoor vragenlijsten, tests, planschema's, e.d.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.