Met ouders kom je verder SISO 458.1

Omschrijving:

Deze beknopte uitgave is een deel in de serie "Opgroeien zonder zorgen: Een zorg voor school en thuis" en behandelt op hoofdpunten de positie van ouders in het onderwijs. In zes korte hoofdstukken wordt ingegaan op ouders in het kader van kwaliteitsdenken, ouders als klant, ouders als opvoeders en "onderwijsondersteuners", vormen van ouderbetrokkenheid in de school en de houding van de leerkracht t.o.v. ouders.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.