Als je door de letters het woord niet meer ziet... SISO 464

Omschrijving:

In het eerste gedeelte van deze uitgave wordt ingegaan op de oorzaken van dyslexie, de vroegtijdige onderkenning ervan en de aanpak van de problemen die kinderen met dyslexie ervaren bij hun functioneren op school. Het tweede deel is speciaal geschreven voor de ouders en bevat veel tips en handreikingen voor het omgaan met dyslectische kinderen. In het derde en laatste deel van dit boek staat de samenwerking tussen school en ouders centraal.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.