Dyslexie in de les SISO 464

Omschrijving:

'Dyslexie in de les' is verschenen in de reeks 'Leerlingbegeleiding en Schoolontwikkeling'. Deze reeks is bedoeld voor leraren in het Voortgezet Onderwijs. In kort bestek en op heldere wijze wordt het toch ingewikkelde probleem van Dyslexie uitgelegd. De auteur baseert zich hierbij op de theorieën van J.J. Dumont. Na een begripsverheldering gaat de auteur in op de wijze van signalering en hulpverlening. Hierbij komen zoveel structurele zaken die voor de hele school zouden kunnen gelden aan bod als ideeën voor individuele leerkrachten. Vooral wordt ingegaan op de wijze waarop vakleerkrachten bij vreemde talen, studielessen en andere vakdocenten met het probleem om kunnen gaan. De taken van klassementoren, als eerste lijns hulpverleners en de remedial teachers die een belangrijke rol kunnen spelen worden extra besproken. Ten slotte worden in het laatste hoofdstuk in het kort een aantal praktijkgevallen beschreven die als voorbeeld kunnen dienen voor hoe een school voor Voortgezet Onderwijs op alerte wijze om kan gaan met het probleem van dyslectische leerlingen.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.