Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs SISO 464

Omschrijving:

Deze publikatie is ontwikkeld ten behoeve van de begeleiding van dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs. Zij is mede tot stand gekomen in het licht van de veranderingen rondom de invoering van de leerlinggebonden financiering maar maakt geen deel uit van het LGF-traject.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.