Lieve schoft REID 1

Omschrijving:

Kate, de dochter van een acteur, geeft een feest. De belangrijkste gaste verschijnt tegen middernacht en brengt eigen vrienden mee, die ervoor zorgen, dat het een en ander uit de hand loopt. Mark, een van de z.g. indringers slaagt erin de situatie te redden. Tussen hem, een arbeiderszoon, en Kate ontstaat een relatie die in het milieu van Kate met moeite wordt geaccepteerd. Zij proberen zich aan de voorwaarden te houden, die de ouders van Kate hebben gesteld. Na een conflict overkomt Mark een ernstig motor-ongeluk. Tijdens het gevecht om zijn leven leren de beide families elkaar waarderen en krijgen M. en K. een nieuwe kans hun liefde waar te maken. De eindeloze uitweidingen in tal van tussenzinnen over gezin, maatschappelijke positie en voorbereidingen voor 't feest, verteld door de ik-figuur zijn vooral in het begin wat vervelend.

Oorspronkelijke titel: My Darling Villain
Vertaling: Lidi Luursema

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.