Marx SISO 357.6

Omschrijving:

In dit boekje over Marx, bestemd voor het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs, kan natuurlijk slechts een zeer summier overzicht worden gegeven van de opvattingen van deze "vader van het socialisme".
In dit boekje wordt aandacht gevraagd voor enkele centrale gedachten van Karl Marx, gedachten die grote invloed hebben gehad binnen het 19e- en 20e-eeuwse socialisme en communisme, doch waarmee ook niet-marxisten zich vaak diepgaand hebben beziggehouden.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.