Lunchpauzegedichten ARE2

Omschrijving:

Enkele dagen voor de publikatie van zijn dichterlijk debuut pleegde de auteur, zelfmoord. Zijn gedichten "als dunne bomen" getuigen van het "onzichtbaar teken van schande" dat hij niet langer kon verdragen. Ze zijn voortreffelijke poezie: niet door hun technische vaardigheid, wel door de oprechte verwoording van het zieleleven van een lijdend mens die tot prachtige beelden in staat blijkt. Deze poezie is zo persoonlijk dat ze een enkele keer mist, maar veel meer is de overdracht zo raak dat men diep wordt getroffen door de poetische kracht van een man die gedichten moest schrijven..

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.