De Ideale Bibliotheek SISO 851

Omschrijving:

Lijst met honderd boeken uit de Nederlandse letterkunde die in 1989 het meest voorkwamen op de literatuurlijsten van middelbare scholieren. Uit deze lijst werd een keuze gemaakt door de auteurs. De dertig geselecteerde werken vatten zij samen, terwijl zij bovendien de schrijver en zijn of haar werk kort bespreken. De titel "De Ideale Bibliotheek" suggereert een bepaalde voorkeur en aanbeveling van de samenstellers. Dat is niet juist, omdat de lijst boeken slechts een uitkomst is van een onderzoek onder scholieren. Het gaat erg ver om deze dan onder de noemer "100 boeken die iedereen gelezen moet hebben" te brengen. Deze uitgave van de Bijenkorf lijkt veel meer op een verkapt uittrekselboek, zoals die bij de scholieren zo geliefd zijn. Als dat de (bij)bedoeling was, schiet het zijn geclaimde doel, mensen aan het lezen zetten, verre voorbij. Het omgekeerde effect zal eerder waarneembaar zijn. Omslag met grappige karikatuur, zwart met steunkleuren.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.