Panorama van de Nederlandse letterkunde SISO 851

Omschrijving:

Uittrekselboeken zijn in de bibliotheek een veelgevraagd artikel. Dit boek voegt een titel toe aan 'Lijstwerk', 'Literama modern', 'Prisma uittrekselboek' of hoe ze verder mogen heten. De literatuur tot 1880 komt met 12 nummers aan bod; uit de keuze spreekt een droefmakend traditionalisme. Voor wat de literatuur na 1880 betreft voegt 'Panorama' ook weinig nieuwe titels aan het bestand toe. De vorm van de besprekingen onderscheidt zich evenmin van de soortgenoten. Drieënzestig boeken worden in max. 4 bladzijden per boek bekeken op inhoud, titel, personages, compositie, plaats en tijd, thematiek en genre, en eindigen met enkele bio-bibliografische gegevens. Het diktaatachtige taalgebruik levert een maximum aan informatie op. Het boek eindigt met een 'Begrippenlijst'. Het is vrij willekeurig samengesteld. Een goed hulpmiddel voor de leerling is de 'Keuzelijst', een index van hoofd- en subthema's. Het vergemakkelijkt het bijelkaar zoeken van boeken met eenzelfde thematiek. Bundeling en bewerking van de drie delen 'In vogelvlucht' van de auteur.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.