Suezkade SIE7

Omschrijving:

Na het succes van 'Knielen op een bed violen' stelt Siebelink het tweede thema uit zijn oeuvre aan de orde, namelijk het onderwijs. Opnieuw blijkt hoe hij gefascineerd wordt door het kwaad in de mens en in het (school)leven. Marc is een jonge, enthousiaste, dandy-achtige docent. In de school waar hij zijn eerste baan aanneemt, heerst niet de eruditie die hij verwachtte, maar desinteresse, gekonkel en geroddel, het najagen van eigenbelang en een gebrek aan deskundigheid. Deze virussen bij zijn collega's stellen hem in zijn verwachtingen en ambitities spoedig teleur. Wraakzucht is zijn deel. De school blijkt een onderwereld met de facade van de bovenwereld. Als Sievez uit 'Knielen..' wordt ook Marc uit het zelfgeschapen paradijs verdreven. Zijn liefde voor een leerlinge van Marokkaanse afkomst die aan anorexia lijdt, is hier ook niet vreemd aan. Werkers in het onderwijs zullen veel herkennen; de schrijver putte uit eigen ervaring. De scherpte van 'Onder professoren' van W.F. Hermans ontbreekt. Soms ontroerend, maar Marcs drama overtuigt niet echt. (Biblion)

Thema's: schoolleven, leerkrachten

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.