Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur SISO 801.1

Omschrijving:

Deze encyclopedie (2e druk) omvat 10 delen. Deel 1 is uitgegeven in 1980, deel 10 in 1984.
De redactie had bij de keuze van de onderwerpen als criteria: het menselijk, esthetisch en literair-historisch waardevolle en belangwekkende.
Rijk geïllustreerd.

NIET UITLEENBAAR

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.