Gijsbreght van Aemstel VON 6

Omschrijving:

Vondels Gijsbrecht van Amstel is onmiskenbaar een hoogtepunt in de Nederlandse toneelliteratuur. Dit klassieke treurspel is geschreven in 1637 en beschrijft het beleg en de verwoesting van Amsterdam in 1304. Vondel put voor zijn gegevens uit diverse historische bronnen en laat zich inspireren door Vergilius' beschrijving van de ondergang van Troje.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.