Iskander COU11

Omschrijving:

- de roman van Alexander de Grote

Geschilderd wordt de psychische verwording en tragische ondergang van Alexander na zijn verovering van Perzie. Een belangrijke rol spelen daarin de vrouwen, maar vooral ook de eunuch Bagoas, die de regisseur is van Alexanders orgieen. Bagoas is Alexanders vriend, zijn dienaar en - zijns ondanks ten slotte - de bewerker van het ongeluk van zijn meester.

Thema: Griekse oudheid

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.