Het vrome volk HAR1

Omschrijving:

De Multatuliprijs 1975 werd terecht toegekend voor de verhalen uit deze bundel. De auteur geeft een ontluisterend beeld van het gereformeerde milieu waarin hij zijn jeugd heeft doorgebracht. De verstikkende vroomheid en het hoogmoedige besef Gods uitverkorenen te zijn maakte een diepe indruk op het in de verhalen steeds terugkerende, vroegwijze jongetje, dat meestal het slachtoffer werd van de verregaande onverdraagzaamheid en onverschilligheid van zijn omgeving. De schrijver blijkt ondanks alles in staat tot een afstandelijk en precies verslag in een vaak humoristische stijl, dat een diepe indruk bij de lezer achterlaat.

Thema's: christelijk milieu, autobiografisch

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.