Het maakbare brein SISO 600.52

Omschrijving:

Beschrijving
Kun je op volwassenen leeftijd nog een rekenwonder worden, doorzettingsvermogen verkrijgen of je angsten overwinnen? Dat kan, want onze hersenen zijn in staat tot reorganisatie en zelfvernieuwing: er ontstaan nieuwe verbindingen in het brein en er worden nieuwe cellen aangemaakt. Hierdoor kunnen we onszelf op alle fronten blijven ontwikkelen.

Het maakbare brein beschrijft hoe de hersenen zich ontwikkelen en hoe zich dit verhoudt tot het leren van een tweede taal, een absoluut gehoor of het onderdrukken van impulsen. Bijzondere levensverhalen laten zien dat gedrag en omgeving je hersenen vormen en je vermogens bepalen: een violiste die een kwart van haar hersenen verloor kon toch professioneel blijven spelen, en een jongen die door kippen werd opgevoed verandert zijn kippengedrag in menselijk gedrag.
Aan de hand van de laatste inzichten uit het hersenonderzoek en voorbeelden uit de praktijk laat Margriet Sitskoorn zien hoe we door ons gedrag z�©lf onze hersenen kunnen vormen en zo beter kunnen functioneren. Het maakbare brein geeft een handreiking voor sterker hersenwerk en een krachtige persoonlijke ontwikkeling.

Margriet Sitskoorn doet onderzoek naar de relatie tussen gedrag en de plasticiteit van het menselijk brein. Ze is hoofd van de Cognitive Neuroscience Unit van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, directeur van het NeuroCognitief Centrum Nederland en lid van de Gezondheidsraad. Op televisie is ze vaste gast in Nieuwslicht.
Margriet Sitskoorn is associate professor en hoofd van de Cognitive Neuroscience Unit van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zij doet onderzoek naar de relatie tussen gedrag en de plasticiteit van het menselijk brein. Ook is zij directeur van het NeuroCognitief Centrum Nederland en lid van de Gezondheidsraad. Op televisie is ze vaste gast in het wetenschaps- en actualiteitenprogramma Nieuwslicht (vara). Daarnaast schrijft ze voor internationale vaktijdschriften en populair-wetenschappelijke bladen.

Recensie(s)
NBD|Biblion recensie:


De auteur, hersenonderzoekster, richt zich in haar onderzoek op het zelfvernieuwend vermogen van het menselijk brein. Aan de hand van tal van voorbeelden maakt ze duidelijk dat dit - anders dan voorheen werd aangenomen - bijzonder groot is. Na een beschrijving van de interactie tussen gedrag, vaardigheden en hersenfysiologie gaat ze naar aanleiding van een markant voorbeeld nader in op het aanpassend vermogen van gezonde hersenen, waarbij een tweetal plasticiteitsprincipes aan de orde zijn. In haar visie zijn de hersenen in staat zich te reorganiseren op basis van de input die ze ontvangen, waardoor gedrag de hersenen mede vormgeeft. Enerzijds betekent dit dat toevallige factoren bepalend kunnen zijn, maar anderzijds dat mensen tot op zekere hoogte de mogelijkheid hebben hun hersenen op een weloverwogen manier te vormen door het maken van keuzes. Een prikkelend, origineel en positief boek dat, mede dankzij de heldere opbouw en de vele voorbeelden, in staat is wetenschappelijke inzichten op een uiterst toegankelijke manier voor het voetlicht te brengen voor een breder lezerspubliek.

(Biblion recensie, Drs. N.P. Aders)

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.