Het boek van Joachim van Babylon GIJS3

Omschrijving:

- hetwelk bevat het oprecht verhaal van zijn leven en dat van zijn beroemde huisvrouw Suzanna, kort geleden ontdekt in de opgravingen van Nat-Tah-Nam en voor het eerst zorgvuldig vertaald en uitgegeven door een liefhebber der oudheid

Joachim van Babylon geeft een nieuwe inhoud aan het apocriefe bijbelverhaal van de kuise Suzanna (Daniël 13). Het is het relaas van het mislukte huwelijk van Suzanna met de ik-verteller Joachim. De volmaakte schoonheid en deugdzaamheid van Suzanna maakt het leven met haar voor Joachim onmogelijk. Er is sprake van een impotentie en ongenaakbaarheid, die het huwelijk liefdeloos en letterlijk onvruchtbaar maakt.

Thema's: bijbelse figuren, huwelijk

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.