Verzamelde gedichten OST 3

Omschrijving:

Paul van Ostaijen werd in 1896 te Antwerpen geboren en overleed op 32-jarige leeftijd in het sanatorium Le Vallon te Miavoye-Anthée in de Naamse Ardennen. Hij was de grote vernieuwer en experimentator in het nederlandse taalgebied, die niet alleen de eigentijdse stromingen van de moderne poëzie, zoals het franse kubisme en het Duitse expressionisme, hier vertegenwoordigde, maar ook door zijn werk aan de ontwikkeling van deze stromingen heeft bijgedragen. Vooral in zijn gedichten is, gedurende de korte periode van zijn schrijverschap, een snelle evolutie merkbaar. In de bundels Music-Hall (1916) en Het Sienjaal (1918) en de handschrift-uitgave van De Feesten van Angst en Pijn (1921) zien we zijn unanimistische ieugdverzen via het humanitair expressionisme tot de versobering van de feesten van angst en pijn' overgaan. Hierop volgen Bezette Stad (1921) en de nagelaten gedichten, waaruit hij een bundel Eerste Boek van Schmoll had willen samenstellen. In deze gedichten komt hij via het nihilisme en constructivisme tot wat hij 'zuivere lyriek 'of 'organisch expressionisme' placht te noemen, waarin hij zich van volgeling tot voorganger van de moderne europese poëzie had ontwikkeld.


Met o.a.:

Marc groet 's morgens de dingen

Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem
ploem ploem
dag stoel naast de tafel
dag brood op de tafel
dag visserke-vis met de pijp
en
dag visserke-vis met de pet

pet en pijp
van het visserke-vis
goeiendag
Daa-ag vis
dag lieve vis
dag klein visselijn mijn

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.