Dooi PEP 5

Omschrijving:

Wekenlang zit Ruben Saarloos met zijn woonschip vastgevroren in het de kust van een onbewoond eilandje. Het gedwongen Robinson Crusoë-bestaan valt hem zwaar en zijn isolement in de kou maakt hem nog somberder en norser dan hij normaal gesproken al is. Totdat hij op zekere dag bezoek krijgt van een mysterieuze schaatster. Wat richt deze zwijgzame, roodharige vrouw aan in het leven van de eenzame schipper, dat de eindelijk doorzettende dooi, waarnaar hij zo heeft uitgezien, hem opeens onwelgevallig wordt? Dooi is een meeslepende, melancholieke novelle over een onverhoeds maar hevig toeslaande verliefdheid in het leven van een man die de liefde als een allang gepasseerd station beschouwde. Er wordt een geheimzinnige en gesloten wereld in opgeroepen, waarin erotiek en dood op wonderbaarlijke manier verstrengeld blijken te zijn en waarin zich gebeurtenissen voltrekken die de lezer nog geruime tijd na de laatste bladzij in de greep zullen houden.

Thema's: isolement, vrouwenverering, erotiek, magisch realisme

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.