Tot hier toe SCHM 1

Omschrijving:

- gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985

Onder de met de nodige ironie aan I Samuel 7:12 ontleende titel is de verzamelde poezie voor volwassenen van Annie M.G. Schmidt (1911-1995) bijeengebracht. Introductie behoeft dit werk niet. Wie zoals zij coupletten weet te schrijven als het volgende: 'Die arme Lucie Dagobert, /haar derde man leek op een hert, /zij liet hem in de zee duwen /en was opnieuw een weduwe.' (uit 'Lucie Dagobert'), staat op eenzame hoogte. Terecht hebben de samenstellers geen onderscheid gemaakt tussen gedichten en liedjes, maar alles in min of meer chronologische volgorde gezet. Ofschoon in deze verzamelbundel ook "Het hele schaap Veronica" is opgenomen (om de vele uitsluitend voor volwassenen begrijpelijke toespelingen), is hij niet bedoeld voor jeugdige lezers. Paperback; kleine druk. (Biblion)

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.