Gewassen vlees ROS3

Omschrijving:

Wat gewassen vlees is, staat te lezen op blz. 506 van deze zeer omvangrijke historische roman, waarvan de handeling zich in hoofdzaak afspeelt in de jaren 1747-1749, de eerste twee delen in Friesland, het derde in Bergen op Zoom: 'telkens weer over nieuw water afgetrokken aas (...) dat geen voedende delen meer bevat'; het werd gegeven aan valken die men trainde voor de jacht. Rosenboom stelt er overigens, geheel in tegenstelling met de laffe kost die de arme vogels voorgeschoteld krijgen, een kennelijk genoegen in de lezer van tijd tot tijd te confronteren met de smerigste (veel pies en poep) en gruwelijkste (krijgswreedheden o.a.) details, en dat in gedragen volzinnen waarin talrijke ongewone, soms zelfs geheel in onbruik geraakte woorden flonkeren als briljanten. De intrige, een hoogst complex geheel waarin de voor een burgemeesterszoon onbegrijpelijke houding van zijn vader jegens hem de oorzaak is van een niet aflatende reeks dramatische gebeurtenissen, jaagt je op naar het allerminst bevrijdende slot. Deze grootse onderneming waaraan de auteur bijna tien jaar heeft gewerkt, dwingt diepe bewondering af. Bekroond met de Libris Literatuurprijs 1995. (Biblion)

Thema: vader-zoonrelatie

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.