Naar een leerlijn informatievaardigheden SISO 450.47

Omschrijving:

Uitgegeven door het Nationaal Expertisecentrum voor leerplanontwikkeling
november 2007

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.