Buigend bamboe VISS1

Omschrijving:

Carolijn Visser publiceerde in 1982 het spraakmakende Grijs China, een bundel onopgesmukte reisreportages. Naar aanleiding van de publicatie door L. Blusse en R. Falkenburg van Johan Nieuhofs Beelden van een Chinareis 1655-1657, het originele journaal (met alle tekeningen!) van het eerste VOC-gezantschap naar de Chinese keizer, besloot ze Nieuhofs route te volgen. In 1988 reisde ze per boot van Canton naar Nanchang, in mei-juni 1989 van Jiujiang naar Kaifeng, soms door zelden door buitenlanders bezochte gebieden. Haar wijze van reizen bracht haar in contact met Chinezen van allerlei slag, van scheepslui tot boeren, van partijbonzen tot joden. Haar tocht door de provincie in voorjaar 1989 werd overschaduwd door de politieke gebeurtenissen in Peking en andere grote steden, zodat ze haar reis voortijdig afbrak. Van haar ervaringen doet ze op de van haar ook uit andere reportages bekende wijze boeiend verslag. (Biblion)

Thema's: reizen, reisbeschrijvingen, China

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.