Blokken - Knorrende beesten - Bint BOR 2

Omschrijving:

De bundeling van deze drie oorspronkelijk afzonderlijk uitgegeven novellen behoort zonder twijfel tot het meest gelezene van Bordewijks oeuvre.
'Blokken' (1931) beschrijft een communistische toekomstmaatschappij, even angstaanjagend als 'Brave new world' en '1984', romans die pas later verschenen.
'Knorrende beesten' (1933) gaat over auto's en de rol die ze spelen in het leven van hun eigenaar.
Het bekendst is 'Bint', het verhaal van een dictoriaal schoolsysteem, dat in de verpersoonlijking van de directeur, Bint, tot in het uiterste een ijzeren tucht voorstaat.
Literair-historisch behoort dit proza tot 'de nieuwe zakelijkheid', dat, wars van sier, zeer direct is in woord- en beeldgebruik. (Biblion)

Boek is 2 keer beschikbaar in de Mediatheek.