Fantastische vertellingen BOR4

Omschrijving:

Bordewijk begon zijn schrijverschap met drie bundels fantastische vertellingen. Na verschillende bloemlezingen uit deze 13 verhalen (o.a. bij Nijgh & Van Ditmar in de Nimmer dralendreeks) was dit de eerste integrale bundeling. Drie verhalen zijn nooit elders opgenomen. Het belang van deze uitgave ligt dan ook in haar kompleetheid: erg groots zijn de verhalen niet, wel interessant zij het vaak breedvoerig. Zij behandelen excentrieke figuren en ongewone gebeurtenissen waarvan de abnormaliteit tot een monstrueus exces leidt.

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.