Plato, schrijver SISO 153

Omschrijving:

Een uniek boek met vertalingen van dialogen van Plato: niet in de geijkte volgorde van dialoog na dialoog, maar uitgaande van verschillende thema's: liefde, onzekerheid, rechtvaardigheid en verstarring. De vertaler heeft het hele werk van Plato op deze thema's getoetst en de relevante stukken bij elkaar gezet. Wij kennen zijn superieure vertaaltrant van het 'Symposium', en mogen heel blij zijn met deze buitengewone aanvulling uit het werk van de moeilijk toegankelijke maar voor ons denken onmisbare filosoof Plato. Achterin is een index van geciteerde passages opgenomen, alsmede een lijst met verklaringen van namen en plaatsen. (Biblion recensie, Redactie)

Boek is beschikbaar in de Mediatheek.